Bezoek de praktijk
Penitentenstraat 15, Gent
Spinmolenplein 57, Gent
Bel me
+32 477 728173
Openingsuren
Ma-Vr: 8u30 - 18u
(enkel op afspraak)

De osteopaat bekijkt de mens als een ondeelbaar geheel in wisselwerking met zijn omgeving. Het bijzonder van osteopathie is dat het belang van de goede werking van alle weefsels in hun éénheid wordt beklemtoond om gezondheid te waarborgen. Het lichaam is erop gericht constant in beweging te zijn. De osteopaat bekijkt of deze weefsels en structuren goed bewegen om zo een goede functie te waarborgen en het lichaam toe te laten zichzelf te regelen.


Werktuigen van de osteopaat.

De osteopaat werkt enkel met zijn goedgetrainde ,op gevoelszin gerichte, handen.

Behandeling.

Na een grondige ondervraging (over medische geschiedenis en…) wordt een osteopatisch bilan opgemaakt. Ook een evaluatie wordt gemaakt van de gegevens door de patiënt meegebracht (medische beeldvorming). Pas dan zal hij met zijn handen door specifieke technieken beperkingen ,in de structuur en beweeglijkheid, normaliseren.

Een osteopaat in Europa schrijft geen medicatie voor en ook geen ziektebriefjes.

Osteopaat - Profiel: professionele osteopaat

Een osteopaat moet in België aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer hij kan worden gekwalificeerd onder de term "professionele osteopaat". Hij moet de titel D.O. (diploma in de osteopathie) bezitten, dit wil zeggen dat hij een opleiding osteopathie heeft genoten in één van de verschillende opleidingsinstituten in - of buiten België, en dit in een fulltime of een parttime onderwijssysteem. Het feit dat de osteopaat D.O. al dan niet een vooropleiding kinesitherapie of arts volgde, heeft geen invloed op het erkenningsniveau of de graad van de osteopaat. Osteopaat is een volledig onafhankelijke titel van enig andere mogelijke opleiding.
Verder moet de osteopaat D.O. eveneens lid zijn van een professionele beroepsvereniging. Deze kunt u terugvinden in deze site. Alle andere academische graden zoals Bsc., MSc. en PhD. wijzen erop dat de osteopaat zich verder heeft toegelegd op de wetenschappelijke facetten van de osteopathie.

Verwijzing

Een verwijzing naar huisarts kan door de osteopaat op elk moment worden beslist op basis van uitsluiting diagnostiek.

Omschrijving van 'een professioneel osteopaat'

 Is lid van een door de Raad van State en door het ministerie van Volksgezondheid erkende beroepsvereniging.
 Genoot een volwaardige opleiding in de osteopathie en bezit een diploma dat aanvaard wordt door de beroepsverenigingen.
  Oefent enkel en alleen het beroep van osteopaat uit en dit voltijds, rekening houdend met het reglement van inwendige orde.
 Verbindt zich ertoe de ethische code van osteopaten te respecteren.
  Streeft ernaar, en dit vooral in het belang van zijn patiënten, om aanspraak te kunnen maken op een beschermde beroepspraktijk en toegang te kunnen krijgen tot paraklinische onderzoeken zoals radiografie, scanner, MR, echografie, enz ...
 Stemt ermee in zich permanent bij te scholen: hij zal elk jaar seminaries, vervolmakingsstages en dergelijke moeten volgen om zijn up-to-date kennis te garanderen.
 Heeft een groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, specifiek met betrekking tot zijn osteopathische praktijk. Deze verzekering is door zijn beroepsvereniging aanvaard.
 Is op de burgerlijke stand van zijn respectievelijke woonplaats ingeschreven als osteopaat.